Dutch statements and introduction

Document attached: Denmark-Intro-NL

DODE LETTERS (1974)

Boeken, kranten, tijdschriften, dossiers, paperassen. Bedrukt papier. Anders bekeken breng ik het opnieuw in het circuit. Het wordt in tegenovergestelde richting benaderd : ik schrijf geen boek, maar werk het om tot een beeld ontladen van woorden. Parallel aan de aktie van het schrijven, ontwikkel ik de aktie van het snijden, waardoor het papier versneden wordt in stroken die – met opstaande rand – aan elkaar worden gekleefd en geperst tot een tablet dat het oorspronkelijk formaat van het ter hand genomen boek herstelt. Vrij van betekenis en tekstverband wordt het woord slechts als spoor aan de oppervlakte gesteld. Deze omwerking noem ik ” dode letters “.

De bandschuurmachine wordt gebruikt om het verkregen oppervlak vlak te schuren. Hierdoor vergaan woorden tot stof. Deze handeling kan doorgezet worden, zodat papier en letters volledig tot stof herleid worden.Het gehele oppervlak kan bestreken worden met zwarte drukinkt. Het oppervlak kan met vuur bewerkt worden.

Dec 20, 2014 | Posted by | Comments Off on Dutch statements and introduction
Denmark